Navigace

Obsah

Spolky

Sbor dobrovolných hasičů Bezděčí u Trnávky

Sbor dobrovolných hasičů v Bezděčí u Trnávky byl založen v roce 1900. Jeho prvním jednatelem byl učitel Karel Kraus, starostou Leopold Koukal a náčelníkem Mořic Kopřiva. První kniha spolkových zápisů se ztratila. Druhá kniha zápisů počíná rokem 1914. Činných členů v tom roce bylo 26 a 19 přispívajících. Starostou sboru byl Mořic Kopřiva, náčelníkem Emil Glocman st., podnáčelníkem Josef Jachan a jednatelem Mořic Novotný. Dalšími členy výboru byli tito hasiči: František Neuer, Robert Henek, Jan Heidrich a Josef Navrátil. V roce založení sboru byla nová dvouproudová ruční stříkačka. O ruční pohon se muselo starat nejméně osm mužů. Její proud dosáhl do výše dvacet metrů (až na vrchol zvonice). V roce 1924 byla postavena zděná budova hasičské zbrojnice. V roce 1977 se změnil celý vzhled budovy. Část byla přestavěna na klubovnu. V lednu 1942 byla zakoupena nová motorová stříkačka od firmy Sigmund z Lutína a 60 metrů hadic, vše v ceně 24.000,- korun. Nákup stříkačky byl hrazen z pokladny spolku a darů od Družstevního mlýna a pekárny v Plechtinci, Rolnické záložny v Unerázce a z peněžité sbírky v Bezděčí a Unerázce. Hasičský sbor v Unerázce byl samostatný do roku 1942, kdy se sloučil s hasiči v Bezděčí. Protože se nedochovala žádná písemnost, neví se, kdy byl sbor založen a nejsou známa žádná jména zakládajících členů. V roce 1956 byl v Unerázce opět založen samostatný požární sbor, který měl těchto deset zakládajících členů: Červínek Antonín, Dokoupil Josef, Exner Ferdinand, Henek Miroslav, Laštůvka Josef, Petr Ivan, Písek František, Přichystal Leopold, Přichystal Jan a Šilhan Miloš. Požární sbor Hasičů v Unerázce byl samostatný do roku 1964. Po dohodě všech členů došlo ke sloučení sborů v Bezděčí a Unerázce. Hasičský sbor vykonal v obci mnoho záslužné práce a to nejen ve vlastní hasičské ochraně, ale i na úseku kulturním a společenském. Aktivně se zapojoval do prací na zvelebování obce.