Navigace

Obsah

Spolky

Myslivecké sdružení Čihadlo

Bezděčí - Unerázka

MS hospodaří na výměře 993 ha v k.ú. Bezděčí, Unerázka, Plechtinec, Stará Roveň, Vážné. Dle schválených stanov z 3.7.1992 má naše sdružení 21 členů.

Předseda sdružení........................................p. Jaroslav Friedl st.

Místopředseda a finanční hospodář ...................Ing. Rostislav Schuppler

Jednatel sdružení ................................................p. Ing. Ivo Vymětel

Myslivecký hospodář ..................................p. Milan Horník

Revizní komise:

Bedřich Friedl

Dostál Miroslav

Ing. Ivo Vymětal

 

Vraťme se zpět do historie sdružení. Do roku 1977 patřila honitba myslivcům z Bezděčí, Unerázky a Vrážného. V tomto roce mělo sdružení 10 členů. Přesedou byl p. Richard Vykydal z Vrážného a mysliveckým hospodářem p. Miloš Šilhán. V roce 1977 došlo ze strany okresních orgánů ke snaze rozšířit stávající honibu Hartinkov o části hiniteb Bezdčí - Unerázka, Petrůvka, Pěčíkov, Vranová Lhota s tím, že zvěř mufloní a sika bude tímto včleněna do honitby Hartinkov bez ohledu na to, zda s tímto stávající sružení souhlasí nebo ne. Přes odpor místních myslivců došlo k ukončení a zániku MS "Čihadlo" Bezděčí - Unerázka k 31.12.1977. Všem členům bylo nabídnuto, že mohou provozovat myslivost i nadále, ale v MS "Cimburk" Městečko Trnávka. Tomuto sdružení připadla větší část lesních pozemků Hušák. Všichni členové stávajícího sdružení mimo p. Miloše Šilhána přešla do MS Městečko Trnávka. Někteří byli zařazeni do úseku na Dubovici a další do nové části honitby Hušák. Do MS "Cimburk" přešli tito členové: Friedl Bedřich, Friedl Jaroslav, Dvořák Vít, Procházka Ladislav, Ing.Procházka Slavomír, Šilhán Ladislaav, Vykydal Richard. Nájemní smlouvy se uzavírají na dobu 10 roků a tak v roce 1993 přestaly platit stávající smlouvy. Proto již v roce 1992 doško k tomu, že byla možnost od nově uzavřených smluv se vrátit k honitbám z r.1977. Myslivci z Bezděčí a Unerázky se proto rozhodli udělat vše, aby byla od r.1993 opět donitba "Čihadlo". Na jednání v Bezděčí byl schválen a v první polovině roku 1992 byl ustaven přípravný výbor a zaslána žádost na Minosterstvo vnitra o schválení stanov nově vzniklého MS "Čihadlo" Bezděčí - Unerázka. Předsedou přípravného výboru byl zvolen p. Dvořák Vít a myslivekým hospodářem p. Stanislav Dobeš, kteří podepsali stanovy. Ty byly 3.7.1992 schváleny.