Navigace

Obsah

Vážení spoluobčané,

www stránky obecních úřadů musí splňovat řadu zákonů jako např. zák. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, který ukládá obcím povinně zveřejňovat vybrané informace.

Současně máme za povinnost provozovat tzv. elektronickou úřední deskue-podatelnu, které pomáhají občanům snadněji komunikovat s úřadem.

WWW stránky chápeme jako jednu z dalších služeb pro Vás občany, a proto se vynasnažíme v maximální možné míře informovat obyvatele o aktuálním dění v obci nad rámec zákonem stanovených podmínek.

Pevně věřím tomu, že se naše stránky stanou pro drtivou většinu občanů místem, kde může každý získat potřebné informace pro snadnější komunikaci s úřadem a život v obci.

Petra Klíčová
Starostka

Novinky

13.06.2019 - 31.12.2019

Rozpočtové opatření č.5

Detail Úřední deska

06.06.2019

Informace k výdeji nádob na tříděný odpad. Výdej proběhne 14.6. a 15.6.2019

Obec Bezděčí u Trnávky v listopadu 2017 založila společně s dalšími 16 obcemi Technické služby Malá Haná. Vedlo nás k tomu to, že od roku 2024 bude zrušeno skládkování odpadu a cena za likvidaci směsného komunálního odpadu se zvýší. Dalším důvodem byla kontrola vyprodukovaného odpadu a placení pouze za skutečné množství a dále poradenská činnost, svoz, prodej tříděného odpadu a dotace. Doufáme, že se do třídění zapojí všechny domácnosti. Pokud máte zájem o více informací můžete si poslechnout rozhovor k této problematice se starostkou Velkých Opatovic. Odkaz naleznete na stránkách obce: www.bezdeci-unerazka.cz – aktuality. V současné době máme pro občany připravené popelnice na plast a papír a to na všechna čísla popisná i pro chalupáře. Obě popelnice obdrží domácnosti zdarma. Podepíší pouze smlouvu o výpůjčce na 72 měsíců. Po vypršení výpůjčky se popelnice stanou jejich majetkem. V obci Unerázka budeme rozvážet popelnice v pátek 14.6.2019 od 8.00 do 12.00 hodin. V Bezděčí u Trnávky budeme popelnice vydávat následně i rozvážet, kdo bude mít zájem v pátek 14.6.2019 od 14.00 do 18.00 hodin a v sobotu 15.6.2019 8.00 do 11.00 hodin. Popelnice jsou označeny čipem pro zjištění skutečného množství odpadu. Do budoucna (cca koncem roku 2019) plánujeme označit čipem i Vaši nádobu na směsný komunální odpad. Svoz papíru a plastu bude od července 1x za měsíc. Každá domácnost obdrží svozový kalendář, tabulku jak třídit a tašky do domácnosti na tříděný odpad. Plastové lahve můžete dále třídit do košů ve sběrných hnízdech, ale můžete je dávat i do popelnice na plast. Z košů budeme plastové lahve dále prodávat. Drobné železo jako jsou plechovky…. můžete dávat dále do černé plastové popelnice ve sběrných hnízdech, ale můžete je dávat i do popelnice na plast. Z černé plastové popelnice budeme železo dávat mládeži SDH a ti si je prodají. Kompostéry na BIO odpad jsou z jiné dotace a proto budou až koncem roku 2019.

Detail Aktuality

06.06.2019

Rozhovor se starostkou Velkých Opatovic o Dobrovolném svazku obcí Malá Haná.

Rozhovor se starostkou Velkých Opatovic o Dobrovolném svazku obcí Malá Haná. Obec Bezděčí u Trnávky patří mezi zakládající obce. Zdroj: Český rozhlas Brno.

Detail Aktuality

30.05.2019 - 26.06.2019

Návrh závěrečného účtu za rok 2018

Detail Úřední deska