Navigace

Obsah

Dne 25. května 2018 nabyla účinnosti nová právní úprava oblasti ochrany
osobních údajů – nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne
27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.
(anglicky: General Data Protection Regulation, odtud dále jen „GDPR“)Obec Bezděčí u Trnávky, jako správce osobních údajů, v souladu s ustanovením
čl. 37 GDPR jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů, kterou je od 1.
7. 2021 poskytovatel dataAdvice, s.r.o., IČ: 09550381.

ID datové schránky: rru3ng
Osoba určená pro jednání za pověřence je pan Mgr. Martin Moučka.
Pověřence můžete kontaktovat prostřednictvím: tel. čísel: 608 184 007,e-
mailu: dataadvice@seznam.cz,osobně na adrese: Eduarda Ušela 304, 679 63
Velké Opatovice