Navigace

Obsah

Statistické údaje

ZUJ: 574309
Katastrální výměra: 700 ha
Počet obyvatel: 210

Obec Bezděčí u Trnávky

Bezděčí u Trnávky je obec ve východní části okresu Svitavy, na pomezí Boskovické brázdy a Zábřežské Vrchoviny. Založena v 11. století, poprvé se Bezděčí připomíná v listině z roku 1258. Od roku 1925 nese název Bezděčí u Trnávky. V Bezděčí na návsi je zachována zvonice z poloviny 19. století. V roce 1900 je uváděn hasičský spolek. Nejstarší zmínka o obci Unerázka je z roku 1258. Na návsi stojí kříž z roku 1857.

Bezděčí u Trnávky

Zprávy

06.06.2019

Informace k výdeji nádob na tříděný odpad. Výdej proběhne 14.6. a 15.6.2019

Obec Bezděčí u Trnávky v listopadu 2017 založila společně s dalšími 16 obcemi Technické služby Malá Haná. Vedlo nás k tomu to, že od roku 2024 bude zrušeno skládkování odpadu a cena za likvidaci směsného komunálního odpadu se zvýší. Dalším důvodem byla kontrola vyprodukovaného odpadu a placení pouze za skutečné množství a dále poradenská činnost, svoz, prodej tříděného odpadu a dotace. Doufáme, že se do třídění zapojí všechny domácnosti. Pokud máte zájem o více informací můžete si poslechnout rozhovor k této problematice se starostkou Velkých Opatovic. Odkaz naleznete na stránkách obce: www.bezdeci-unerazka.cz – aktuality. V současné době máme pro občany připravené popelnice na plast a papír a to na všechna čísla popisná i pro chalupáře. Obě popelnice obdrží domácnosti zdarma. Podepíší pouze smlouvu o výpůjčce na 72 měsíců. Po vypršení výpůjčky se popelnice stanou jejich majetkem. V obci Unerázka budeme rozvážet popelnice v pátek 14.6.2019 od 8.00 do 12.00 hodin. V Bezděčí u Trnávky budeme popelnice vydávat následně i rozvážet, kdo bude mít zájem v pátek 14.6.2019 od 14.00 do 18.00 hodin a v sobotu 15.6.2019 8.00 do 11.00 hodin. Popelnice jsou označeny čipem pro zjištění skutečného množství odpadu. Do budoucna (cca koncem roku 2019) plánujeme označit čipem i Vaši nádobu na směsný komunální odpad. Svoz papíru a plastu bude od července 1x za měsíc. Každá domácnost obdrží svozový kalendář, tabulku jak třídit a tašky do domácnosti na tříděný odpad. Plastové lahve můžete dále třídit do košů ve sběrných hnízdech, ale můžete je dávat i do popelnice na plast. Z košů budeme plastové lahve dále prodávat. Drobné železo jako jsou plechovky…. můžete dávat dále do černé plastové popelnice ve sběrných hnízdech, ale můžete je dávat i do popelnice na plast. Z černé plastové popelnice budeme železo dávat mládeži SDH a ti si je prodají. Kompostéry na BIO odpad jsou z jiné dotace a proto budou až koncem roku 2019.

Detail

06.06.2019

Rozhovor se starostkou Velkých Opatovic o Dobrovolném svazku obcí Malá Haná.

Rozhovor se starostkou Velkých Opatovic o Dobrovolném svazku obcí Malá Haná. Obec Bezděčí u Trnávky patří mezi zakládající obce. Zdroj: Český rozhlas Brno.

Detail

27.05.2019

Soutěž ve sběru papíru 2019

Soutěž ve sběru papíru 2019 Obec letos pořádá soutěž ve sběru papíru. Papír se bude vybírat od 3.6.2019 buď na obecním úřadě v pondělí od 8.00 do 12.00 hodin, ve středu od 13.00 do 17.00 hodin a nebo na rychtě č.p. 26, každý pracovní den od 13.30 hodin do 14.00 hodin. Za každých 10 kg papíru dostane občan slosovatelný kupon. Slosování o zajímavé ceny proběhne na sportovním odpoledni v sobotu 24.8.2019.

Detail

20.05.2019

Popelnice na tříděný odpad

Takto máme připravené popelnice z dotace pro občana na tříděný odpad. Tedy na plast a papír. Schází pouze očipování na jednotlivá čísla popisná, které provede technik DSO Malá Haná a popelnice můžou do domácností.

Detail

23.04.2019

Nebezpečí vzniku požárů!!!

Nebezpečí vzniku požárů!!! V důsledku sucha hrozí nebezpečí vzniku požárů a následných škod. Doporučuje se v přírodě a zejména v lesích nerozdělávat oheň, nevypalovat trávu, neodhazovat cigaretové nedopalky na zem, nepoužívat přenosné vařiče a jiné zdroje otevřeného ohně.

Detail

Fotogalerie