Navigace

Obsah

Statistické údaje

ZUJ: 574309
Katastrální výměra: 700 ha
Počet obyvatel: 210

Obec Bezděčí u Trnávky

Bezděčí u Trnávky je obec ve východní části okresu Svitavy, na pomezí Boskovické brázdy a Zábřežské Vrchoviny. Založena v 11. století, poprvé se Bezděčí připomíná v listině z roku 1258. Od roku 1925 nese název Bezděčí u Trnávky. V Bezděčí na návsi je zachována zvonice z poloviny 19. století. V roce 1900 je uváděn hasičský spolek. Nejstarší zmínka o obci Unerázka je z roku 1258. Na návsi stojí kříž z roku 1857.

Bezděčí u Trnávky

Zprávy

06.10.2020

Nebezpečný a velkoobjemový odpad podzim 2020

Nebezpečný odpad Pátek 16.10.2020 – pátek 23.10.2020 Nebezpečný odpad ukládejte prosím v Bezděčí u rychty č.p. 26 v Unerázce na náves Za nebezpečný odpad se považuje: oleje, barvy, nádoby, lahve, plechovky a jiné obaly se zbytky, nebo znečištěné od motorových a jiných ropných olejů, maziv, barev, laků, lepidel, brzdových kapalin, tlakové nádoby obsahující nebezpečnou výplňovou hmotu, nádobky od sprejů, lepidel a tmelů nebo výplňových hmot, znečištěné štětce a rukavice, nepoužitelná léčiva, zářivky, akumulátory, jakékoliv el. baterie, monočlánky, dále absorpční činidla, filtrační materiály, znečištěné čistící tkaniny a textílie, oděvy znečištěné nebezpečnými látkami, agrochemické odpady, jedy, pesticidy, fotochemikálie, kyseliny, rozpouštědla, ředidla, věci co obsahují azbest nebo sádru, asfaltové odpady, azbestové krytiny. Jen ještě upozorňuji, že všechny odpady obsahující azbest musí být zabaleny buď v igelitových pytlech, nebo v jiném pevnějším přebalu kvůli možné nebezpečné sprašnosti. Volně ložený azbest je zakázáno jakkoliv přepravovat. Pokud má občan větší množství azbestu musí tento odpad likvidovat na vlastní náklad. Velkoobjemový odpad Pátek 30.10.2020 – pondělí 2.11.2020 Velkoobjemový odpad ukládejte prosím v Bezděčí u hasičské zbrojnice do kontejneru v Unerázce na návsi do kontejneru Za velkoobjemový odpad se považuje: nábytek z domácností, sedací soupravy, matrace, koberce, běhouny, textilie neznečištěné nebezpečnými látkami, zrcadla, drátosklo, autoskla, běžně znečištěné plastové a papírové obaly, pytle nebo fólie například od jídla nebo od stavebních materiálů, velké plastové věci jako jsou vědra, větší nádoby, vaničky, plastové zahradní stoly a židle, plastové nárazníky z aut a plastové části automobilů, dále veškeré podlahové krytiny, textílie, molitany, nečistý i zaprášený polystyrén, sanitární zařízení a keramika z WC a koupelen, dále veškerou domácí a zahradní keramiku a zvětralou asfaltovou střešní krytinu, luxfery, velké skleněné věci nebo nádoby. V podstatě všechny nepotřebné věci z domácností občanů, ale ne ty odpady a neupotřebitelné věci, co jsou vypsány výše v nebezpečných odpadech nebo jsou nebezpečnou látkou znečištěné. Žádáme občany, aby rozložitelné věci jako je nábytek, sedací soupravy a podobný velkoobjemový odpad dle svých možností občané rozložili. Je to proto, že pokud je nábytek v celku, pohlíží se na něj jako na zboží a je neskladný. Žádáme, aby občané dle svých možností odstranili z nábytku kovové součásti. Skleněné výplně vysklít do určených separačních kontejnerů na sklo. Do nebezpečného odpadu nepatří vyřazené elektrozařízení a pneumatiky. Pokud tento odpad máte uložte jej od 16.10. do 23.10. na označené místo: ELEKTROZAŘÍZENÍ A PNEUMATIKY v Bezděčí před rychtou a v Unerázce na návsi. Patří sem: chladničky a mrazáky, elektrické pračky, ždímačky, el. sporáky, varné desky, dále televizory, rozhlasové přijímače, PC sestavy i jednotlivé části elektrozařízení a různé domácí elektrospotřebiče, vysavače, elektro nářadí, kalkulačky, telefony, mobilní telefony tedy vše co je na elektriku jakéhokoliv napětí. Elektrické hračky a všechny typy el. baterií a monočlánků. Tento odpad můžete ukládat na rychtě č.p. 26 celoročně. Stačí uložit před rychtu.

Detail

30.07.2020

Prodejní doba v prodejně HRUŠKA Bezděčí u Trnávky

Pondělí 7.30-12.00 14.00-16.30 Úterý 7.30-12.00 Středa 7.30-12.00 14.00-16.30 Čtvrtek 7.30-12.00 Pátek 7.30-12.00 14.00-16.30 Sobota 7.30-11.00

Detail

21.07.2020

Informace k zubní ordinaci v Městečku Trnávce

Jako starostka obec Bezděčí u Trnávky jsem navštívila MDDr. Tomáše Kohouta, který v současné době opravuje zubní ordinaci v Městečku Trnávce po MUDr. Fremuthové. Pan Doktor mi oznámil, že má naplněnou kapacitu a možná začne objednávat za pár měsíců. Dále bude objednávat a ošetřovat pouze OBČANY S TRVALÝM POBYTEM V MĚSTEČKU TRNÁVCE A JEHO MÍSTNÍCH ČÁSTECH A ŽÁKY ZŠ A MŠ MĚSTEČKO TRNÁVKA. Kdokoliv jiný nebude objednán! Pacienti MUDr. Fremuthové s trvalým pobytem mimo M. Trnávka si, pokud potřebují, mohou kdykoli zažádat o vydání své zdravotní dokumentace, která zde bude zatím nadále uskladněna. Bohužel ze strany obce nemůžeme učinit žádné kroky, aby občany Bezděčí u Trnávky a Unerázky MDDr. Tomáš Kohout objednal a zařadil mezi své pacienty. Více podrobných informací naleznete na adrese: https://www.zubarkohout.cz/

Detail

07.07.2020

Nové informace k zubní ambulanci v Městečku Trnávce

Nová ambulance bude v provozu od pondělí 3.8.2020, objednávat budeme ale už dříve a sice od středy 15.7., prosím nevolejte nám před tímto datem. Objednání se bude možné na novém telefonním čísle 722 925 567. Je možné, že se pro velký zájem nedovoláte, nevolejte prosím opakovaně, do několika dnů vám zavoláme nazpět, slibuji. Na začátku objednáme pouze tolik pacientů, kolik nám naše kapacitní možnosti dovolí, objednávat budeme podle pořadí vašich telefonátů. Zubní ordinace je primárně určena obyvatelům Městečka Trnávka a jeho nejbližšího okolí. Pacienti paní doktorky Fremuthové k nám nejsou automaticky přeregistrováni. Buď se kdykoli můžete zastavit pro vaši zdravotní dokumentaci a najít si nového zubního lékaře nebo se můžete objednat k nám na vstupní preventivní prohlídku (je to nutné i pokud už jste letos na preventivní prohlídce byli), kde důkladně zkontrolujeme stav vašeho chrupu, vy nás informujete o vašich problémech, přáních a představách, já případně doporučím vhodnost možného dalšího ošetření, naplánujeme další postup a vy se rozhodnete, zda nám svěříte vaši důvěru a stanete se našimi pacienty nebo nikoli.

Detail

22.04.2020

Informace pro občany ke směsnému odpadu a bio odpadu

Firma, která nám sváží směsný komunální odpad, nebude svážet přistavené pytle u popelnic se směsným odpadem, ale pouze nádoby. Dle legislativy jsou povinni občané odpad odkládat do k tomu určených nádob, což znamená, že pokud tvoří domácnost více odpadu musí si pořídit další popelnice. A ty jim budou vyvezeny. (Pytle totiž musí závozníci znovu doslova nacpat do nádoby a znovu vyklopit s vážením. Tím se prodlužuje svoz a obec to pak stojí více financí). Papírové kapesníky dávejte do směsného komunálu nikoliv do bioodpadu. Na besedě o odpadech se říkalo, že papírové kapesníky můžou být v biu, ale z důvodu současné situace to není možné.

Detail

Fotogalerie